PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2018
aneb
PRÁCE S TÝMEM


7. – 8. 12. 2018 Kongresové centrum IKEM

9. ročník mezinárodní konference

pořádají Asociace psychologů sportu ČR, Centrum sportovní medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny

                  Termín: 7. – 8. 12. 2018

Místo: Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM),
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, objekt A (budova akutního příjmu), 5. patro, Kongresové centrum


Galerie z aktuálního ročníku


Videogalerie z aktuálního ročníku

Úvodní slovo


Již 9. ročník mezinárodní konference s názvem Psychologie sportu v praxi 2018 aneb Práce s týmem pořádá Asociace psychologů sportu ČR, tentokrát ve spolupráci s Centrem sportovní medicíny a Institutem klinické a experimentální medicíny. Letošní setkání je zaměřeno výhradně na práci sportovního psychologa se sportovním týmem. Posluchačům budou nabídnuty z úst významných českých a zahraničních sportovních psychologů přednášky týkající se např.:

- Budování dobrých vztahů v týmu, prevence nežádoucích jevů (např. šikany)
- Efektivní komunikace v týmu
- Stanovování týmových pravidel a norem
- Vyjasňování a akceptace týmových rolí
- Začleňování zahraničních sportovců do týmu
- Rozdíly v práci s klubovým a národním týmem, s ženským a mužským týmem
- Utváření soudržnosti (koheze) týmu a sebedůvěry (collective-efficacy)
- Problematika kapitánství a leadershipu.

V rámci konference se uskuteční série přednášek doplněných o praktické ukázky a techniky. První den konference bude probíhat v angličtině (simultánní tlumočení bude zajištěno), druhý den konference pak v češtině a slovenštině. Posluchači budou mít také možnost diskutovat s významnou osobností (osobnostmi) z řad vrcholových sportovců.Odborný garant:

Mgr. Michal Šafář, Ph.D., předseda Asociace psychologů sportu ČR
Mgr. Veronika Baláková, Ph.D., místopředsedkyně Asociace psychologů sportu ČR

Administrativní garant

Mgr. Veronika Baláková, Ph.D., veronika.balakova@seznam.cz, +420 605 868 801

Přednášející a hosté


Oliver_Stoll.jpg

Oliver Stoll

Působí jako profesor psychologie a pedagogiky sportu na University of Halle. Je členem německé asociace psychologů sportu. Je hlavním sportovním psychologem německé plavecké asociace a byl prezidentem německé florbalové federace. Na letní olympiádě v Pekingu byl supervizorem německého národního týmu. Zabývá se např. fenoménem flow, vyhodnocováním intervencí v oblasti sportovní psychologie a zkoumáním neuro-kognitivních aspektů u vytrvalostních sportovců. Mezi jeho klienty patří mimo jiné HC Leipzig (1.liga žen házené).

Vincent_Roedel.jpg

Vincent Rödel

Vincent pracuje jako sportovní psycholog a mentální trenér na sportovní elitní škole a v olympijském centru v Cottbus / Německo. Pracuje s jednotlivými sportovci, týmy, rozhodčími a trenéry, spolupracuje také s dalšími kluby a svazy.
Pracoval s cyklisty a jezdci BMX, kteří byli na OH v Riu, a spolupracoval s částí paralympijského národního týmu se sídlem v Cottbusu.
S mládežnickými týmy a profesionálním týmem z fotbalového klubu Energie Cottbus pracuje pomocí systematického a zkušenostně zaměřeného přístupu k podpoře týmu (týmů), který pomáhá uvolňovat individuální a kolektivní potenciál členů týmu.

Jiří_Welsh.jpg

Jiří Welsch

Profesionální basketbalista, historicky nejúspěšnější český hráč v NBA. Během své kariéry působil také ve španělské a belgické lize, byl hlavní oporou ČEZ Basketball Nymburk a české reprezentace. Svou hráčskou kariéru započal a zakončil v týmu BK JIP Pardubice. V současné době dodělává vzdělávací program FIBA.

Karina_Andersen_Aas.jpeg

Karina Andersen Aas

Karina napomáhá vedoucím pracovníkům/leaderům, týmům a organizacím s jejich rozvojem, jak v oblasti sportu, tak v oblasti obchodu. Její oborná činnost spočívá v objevování jejich potenciálu, v rozvíjení efektivní komunikace, v objasňování vzájemného využívání silných stránek, dobré interakci a vzájemného ovlivňování takovým způsobem, aby se vyvíjeli co nejlépe. Vyučuje také na Norwegian School of Sport Sciences, je koučem pro Norský olympijský a paralympijský výbor a Konfederaci sportů (NIF) a je zodpovědná za nový program zaměřený na rozvoj vedoucích pracovníků pro NIF. V současné době spolupracuje s nejlepším mužským norským týmem házené Club Elverum Handball, který hraje také Champions League.

David_Cap.jpeg

David Čáp

Psycholog a psychoterapeut působící na katedře psychologie FF UK v Praze. Vystudoval speciální pedagogiku na PedF UK a následně psychologii na FF UK. Věnuje se oblasti pedagogické psychologie a vede semináře zaměřené na šikanu, problematické a agresivní chování dětí a dospívajících. Dále poskytuje psychoterapii a poradenství v centru Alivio a vede Kurzy zvládání vzteku pro muže, kteří se chovají násilně vůči svým nejbližším.

Jorg_Wetzel.jpg

Jörg Wetzel

Zakladatel a vlastník firmy Sport Psychologie WetzelGmbH a autor knihy Gold – mentalstarkzurBestleistung.Jako sportovní psycholog doprovází už cca 20 let různé špičkové sportovce a sportovní týmy a vede také semináře a workshopy. Kromě činnosti v aplikované sportovní psychologii se angažuje na Spolkovém úřadě v Magglingenu v oblasti sportu a ve švýcarské olympijské asociaci. Vyučuje na nejrůznějších univerzitách a podílí se na výcviku švýcarských trenérů. Byl také v Pyeongchangu a posedmé v řadě byl přítomen jako olympijský psycholog v týmu švýcarské delegace.

Mario_Antonelli.jpg

Mario Antonelli

Vystudoval sociální pedagogiku a již mnoho let pracuje jako profesionální mentální trenér s individuálními sportovci a týmy, nejvíce v ledním hokeji. Vyvinul model, který spojuje rozvoj mentální síly a rozvoj osobnosti týmových sportovců, zaměřuje se také na rozvoj týmu, rolí, týmovou kulturu a identitu, ale také na to, čím a jak mohou jednotlivci přispět týmu. Vyučuje v různých koučovacích vývojových programech a akademiích. V současné době pracuje pro národní týmy ledního hokeje U15-U18 ve Švýcarsku a také pro profesionální hokejový klub ve švýcarské profesionální lize.

Peter_Dolobáč.jpg

Peter Dolobáč

Absolvoval katedru psychologie na UPJŠ v Košicích. Ve své praxi se věnuje psychologii práce a sportovní psychologii. Specializuje se na sportovní týmy. Spolupracoval s Ústřední ligovou komisí (řídící orgán Fortunaligy) na celoslovenském průzkumu psychologických aspektů výkonu ve fotbale. Spolupracoval s prvoligovými týmy, např.: Eperia Prešov (volejbal), FaBK ATU Košice (florbal), MFK Zemplín Michalovce (fotbal).

Jan_Štochl.jpeg

Jan Štochl

Do června 2018 profesionální házenkářský brankář, bývalý reprezentant České republiky s osmdesátistarty za národní tým. Jedenáct let působil v nejvyšších házenkářských soutěžích v Německu, z toho poslední tři roky v bundesligovém HC Erlangen, kde zároveň zastával funkci trenéra mládeže. Poslední dva roky pracoval jako hrající asistent trenéra a trenér brankařů v nejúspěšnějším českém házenkářském klubu posledních let Talentu Plzeň. Zde v současné době zastává pozici sportovního manažera.

Petr_Štochl.jpg

Petr Štochl

Do července 2018 profesionální házenkářský brankář.Vystudoval tělesnou výchovu a sport na ZČU v Plzni. V Plzni také zahájil svou sportovní kariéru, poté působil v Dukle a Allrisku Praha. Následně okusil po dobu 2 let francouzskou nejvyšší soutěž a 12 let strávil v Bundeslize, v týmu FüchseBerlin, aktuálního vítěze Poháru EHF. Má na svém kontě přes 200 reprezentačních startů, stal se Házenkářem roku 2016.V současnosti pracuje jako trenér brankářů ve FüchseBerlin, v Plzni má pak na starosti i mladší dorost a je asistentem trenéra u 1. týmu Talentu Plzeň.

Jiri_Dostal.jpg

Jiří Dostál

Sportovní lékař působící v Centru sportovní medicíny a IKEM. Specializuje se na práci s vrcholovými a výkonnostními sportovci v oblasti fyziologického tréninku a funkčních vyšetření limitací výkonu. Spolupracuje s mnoha reprezentanty, ČOV a některými sportovními svazy. Autor a spoluautor několika publikací a přednášek zejména v zahraničí. Společně s kolegy vytvořil metodiku Funkčního respiračního tréninku jako nástroje pro diagnostiku a řešení plicní limitace výkonu. V posledním roce připravuje pro TopTeam ČOV program hypoxické a vysokohorské přípravy.

Eva_Hoschlova.jpeg

Eva Höschlová

Zabývá psychodiagnostikou, vývojem testů, diagnostikou týmů a ekonomickou psychologií na katedře psychologie FF UK v Praze, ve společnosti QED GROUP pak aplikovanou psychologií v ekonomii a businessu. U projektu vývoje metody Sociomapování a jejím využitím při rozvoji týmů je od roku 2006, pracuje s ní jak u českých klientů, tak u zahraničních partnerů.

Veronika_Balakova.jpg

Veronika Baláková

Působí jako sportovní psycholog v rámci své vlastní praxe v Plzni a v Praze, t.č.na mateřské dovolené. Při své práci používá trénink psychologických dovedností (PST), motivační intervence, prvky koučování a KBT a v neposlední řadě také metodu Videotrénink interakcí. S klienty se potkává nejen v rámci osobních konzultací, ale účastní se také tréninků nebo je doprovází na soutěžích. Je členem a reprezentantem pro ČR organizace ENYSSP (European Network of Young Specialists in Sport Psychology), několik let spolupracuje s Institutem sportovního lékařství (dnes Centrum sportovní medicíny), je místopředsedkyní Asociace psychologů sportu a zakladatelkou odborné konference Psychologie sportu v praxi. Vyučovala psychologii sportu na FTVS UK a FF UK v Praze. Mezi její klienty patří nejen špičkoví sportovci, jejichž příprava směřuje k ME, MS či OH, ale také sportovní týmy, např. basketbal, volejbal, házená, curling.

Rudolf_Kubik.jpg

Rudolf Kubík

Zkušenosti z manažerských pozic a vlastních postřehů při vedení týmů nyní uplatňuje ve společnosti QED GROUP, kde má mimo lektorování již řadu let na starost rozvoj partnerské sítě pro metodu Sociomapování, certifikace interních facilitátorů i zahraničních partnerů. Kromě toho koučuje a rozvíjí týmy a organizace nejrůznějších zaměření včetně sportovního prostředí.

Michala_Bednarikova.jpg

Michala Bednáriková

Absolvovala psychologii na FiF UK v Bratislavě, studium zakončila diplomovou prací „Hraniční situace ves portu“. Každoročně se zúčastňuje zahraničních sportovně-psychologických konferencí a workshopů. Pracuje převážně ale ne jen se sportovci z individuálních sportů, ale také s jejich rodiči a trenéry. Vede workshopy a přednášky pro sportovní organizace doma i v zahraničí. Od roku 2011 je členkou výkonného výboru ENYSSP (Evropská síť mladých specialistů v psychologii sportu) a od roku 2017 je prezidentkou SAŠP. V roce 2018 získala od Evropské federace sportovní psychologie (FEPSAC) certifikát Specialista v aplikované psychologii sportu.

Tomas_Gursky.jpg

Tomáš Gurský

Sportovní psycholog s více jak třicetiletou praxí. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Je zakladatelem Společnosti sportovní psychologie na Slovensku a členem mezinárodní skupiny FAST (Fórum pro aplikovanou sportovní psychologii v Top-Sportu). Je autorem učebnice sportovní psychologie pro trenéry. Vyučuje sportovní psychologii, mentální trénink a mentální koučink v rámci vysokoškolského a postgraduálního studia, pořádá semináře pro rozhodčí a rodiče sportujících dětí. V soukromé psychologické praxi TOP-FIT patří mezi jeho klienty vrcholoví sportovci jak z individuálních tak kolektivních sportů. Na klubové a reprezentační úrovni pracoval s hráči basketbalu, freesbe, fotbalu, házené, hokeje a volejbalu.


ProgramJazyk konference: čeština, slovenština, angličtina (bude simultánně tlumočeno do sluchátek)


Časový harmonogram
7. 12. 2018 13:00 – 18:00
8. 12. 2018 10:00 – 18:00

Další informace budou průběžně zveřejňovány zde a na FB profilu Asociace psychologů sportu.

7. 12. 2018

Uvítání 13:00 – 13:20
Úvodní slovo a přivítání účastníků konference.
Mario Antonelli 13:20 – 14:00 To jsme my! Jak tým může pomoci rozvíjet sportovce
Dobré a zdravé týmové prostředí je rozhodující pro učení a vývoj sportovce. Proto pomáháme našim týmům tím, že vytvoříme pozitivní kulturu v rámci týmů. V rámci přednášky budou představeny praktické tipy a příklady ze zkušeností z práce s týmy v různých sportech. Bude diskutováno zavádění pravidel pro bezpečné prostředí, ve kterém se mohou sportovci rozvíjet a růst. Autor bude také hovořit o identitě týmu a identifikaci hráče. Dále také popíše, jak je možné pomáhat hráčům porozumět různým rolím a učit se, jak být dobrým spoluhráčem.
Oliver Stoll 14:00 – 14:40 Kolektivní stanovování cílů ve sportovním týmu – teorie a aplikace
Zlepšení týmové koheze (soudržnosti) je jedním z nejdůležitějších úkolů před zahájením nové sezóny. Koheze se skládá z koheze úkolové a koheze sociální. Úkolová koheze odkazuje na míru, do jaké členové skupiny spolupracují na dosažení společných cílů, například k získání konkrétní hry. Sociální koheze odráží míru, do jaké se členové mají rádi a do jaké se vzájemně ovlivňují. Je dobře známo, že především úkolová koheze koreluje s výkonem v týmu. Proto jsme vyvinuli metodu, která optimalizuje soudržnost v týmech pomocí nástroje kolektivního stanovování cílů. Ten je založen hlavně na hraní rolí, za které zodpovídá a superviduje ho sportovní psycholog. Na konferenci bude tato metoda představena na příkladech z hokeje a házené.
coffeebreak 14:40 – 15:10
Jörg Wetzel 15:10 – 15:50 Budování soudržnosti a kolektivní sebeúčinnosti (collective-efficacy) v rámci týmu
Příspěvek pojednává o aplikované práci a intervenci v rámci různých týmů a různých sportů. Jak připravit sportovce, kteří mají několik let do velké události, jako jsou mistrovství světa a olympijské hry? Od individuálních sportů, jako je střelba, přes malé týmové sporty, jako je curling, až po velké týmové sporty, jako je fotbal nebo lední hokej: Kdo je tým? Jaký typ práce v jaké skupině či v týmu a v jeho okolí je účinný? Příklady týkající se úspěšných faktorů budování týmu, např.: Vize týmu, přijetí rolí v týmu, efektivní komunikace, vystupování z komfortní zóny, využívání obrazů a metafor, sdílení / diskuse o konfliktech a budování vedení/leadershipu.
Vincent Rödel 15:50 – 16:30 Vytváření vlastní kultury a rozvíjení vlastní mise
Jedním z cílů vytváření "nových" nastavení pro komunikaci a učení se je přivést členy týmu z jejich komfortních zón - je to pozvánka na experiment, který má nastartovat nový zážitek. Sportovci dostávají šanci ukázat svůj potenciál, učí se dávat a přijímat různé zpětné vazby a vytvářet vlastní kulturu. Některé prezentované metody byly využity při práci s fotbalovým klubem Energie Cottbus, který se v loňském roce dostal z 4. divize do 3. Bundesligy.
coffeebreak 16:30 – 17:00
Karina Andersen Aas 17:00 – 17:40 Přístup založený na silných stránkách využívaný k budování vysoce výkonných týmů
Silné stránky jsou často považovány za přirozené schopnosti jednotlivců, které umožňují dosáhnout optimálního fungování a výkonu sportovce. Tým, ve kterém členové navzájem vnímají a využívají své silné stránky, bude mít konkurenční výhodu. Identifikace silných stránek, jejich využití a rozvoj jsou proto důležitým nástrojem při rozvoji týmu a dosažení špičkového kvalitního výkonu. V rámci přednášky se účastníci seznámí s metodami pro zjištění silných stránek u sportovců a také s tím, jak silné stránky jednotlivce ovlivňují chování a komunikaci. Dále účastníci poznají metody, jak optimalizovat silné stránky týmu za účelem dosažení společných cílů. Tento přístup založený na silných stránkách poskytuje sportovcům a trenérům pochopení toho, proč a jak efektivněji spolupracovat ve sportovním týmu.
Ukončení konference 17:40 - 18:00
Závěrečné slovo k 1. dni konference.

8. 12. 2018

Jiří Welsch, Jan a Petr Štochlovi 10:00 – 11:00
diskuse s bývalými profesionálními hráči basketbalu a házené na téma Využití psychologie sportu v profi týmu.
coffeebreak 11:00 – 11:30
Veronika Baláková, Tomáš Gurský 11:30 – 12:10 (NE)existence dlouhodobé práce s týmem v Čechách a na Slovensku?
Dva zástupci Asociace psychologů sportu ČR a Slovenska představí při 100 letém výročí založení ČSR příspěvek, který popisuje pohledy na využívání pozice sportovního psychologa u týmů na klubové i reprezentační úrovni a také důvody, proč tyto služby nejsou využívány dlouhodobě. Autoři budou prezentovat své zkušenosti s prací s nejrůznějšími týmy, upozorní na možná úskalí a popíšou techniky a postupy vhodné pro práci s týmem.
oběd 12:10 –13:30
Jiří Dostál 13:30 – 14:10 Prokletí průměru
Systém kondiční přípravy v týmových sportech je téma diskutované z mnoha stran. Pokud se podíváme na přípravu typických týmů, tak jde stále o centralizovaný přístup bez ohledu individuální variabilitu hráčů. Strategickým cílem je zlepšení průměrného výkonu. Tento přístup však popírá základní interindividuální variabilitu fyziologických profilů jednotlivých sportovců. Důvodů je celá řada, nicméně ten základní je ve filosofii vertikální přípravy týmu s nízkým přenosem zodpovědnosti na hráče. Výsledkem je rychle rostoucí skupina hráčů, kteří doslova tajně vyhledávají individuální kondiční trenéry, se kterými pak pracují na zlepšení jejích individuálního výkonu. Na druhou stranu typicky individuální sporty, kde je kulturně individuální příprava základem, jsou vystaveny zevnímu stresu vyplývajícího z ekonomických tlaků a komercionalizace. V závodním sportu vrcholové úrovně jsou ukázkou nové formy týmových soutěží. V cyklistice je standardem, že celý tým pracuje na jednoho leadera. V nižších soutěžích a v hobby sportu se více a více uplatňují sociální skupiny. Pokud nejde o vrcholový sport, ale o výkonnostní či hobby, tak lze tento trend hodnotit jako přínosný. Problémem však je rostoucí vliv těchto aktivit na profesionální sport v individuálních disciplínách. Výsledkem je opět strategie průměru, na jejímž konci je paradoxně opět útěk některých jedinců k tajné individuální přípravě. Z hlediska fyziologie sportu je individualizovaná příprava pro profesionální sport nutností, ať již pro týmový nebo individuální sport. Jakkoliv lze rozumět různým argumentům o nutnosti týmové přípravy, tak z hlediska základních pravidel fyziologické adaptace na trénink jde o systematicky nesprávný přístup, který se dříve nebo později negativně projeví na výsledku.
Peter Dolobáč 14:10 – 14:50 Leadership po Slovensky
Týmy potřebují lídry více než sůl. Především v rozhodujících momentech sezóny. Jejich výchova a práce s nimi je v podmínkách nejen Slovenska, ale i celé střední Evropy spíše intuitivní, chaotická a málo odborná. V příspěvku budou poskytnuty zkušenosti s přípravou a vedením lídrů, s přenesením úkolů ze strany trenérů, s konceptem asistenta kapitána ve sportech, kde tato pozice oficiálně neexistuje, i s konceptem dvou lídrů v jednom týmu.
coffeebreak 14:50 – 15:20
David Čáp 15:20 – 16:00 Týmový duch a šikana - jde to dohromady?
Může být šikana jednotlivce přítomna ve sportovním týmu nebo je to protimluv? Co může trenér dělat proto, aby se v týmu cítili všichni bezpečně? A v čem se potkává společný cíl, vnější nepřítel a vnitřní nepřítel? Autor příspěvku nepopírá smysl sportovního týmu vyhrávat, pouze chce zmínit pohled na roli jednotlivce. Chce poukázat na rizika v komunikaci trenéra s týmem, na jeho práci s motivací, kritikou a oceněním. Stejně tak na postup řešení situace, pokud v týmu opravdu dochází k ubližování jednotlivci.
Eva Höschlová, Rudolf Kubík 16:00 – 16:40 Rozvoj spolupráce (nejen) sportovních týmů pomocí metody Sociomapování
Sociomapování je metoda umožňující analyzovat a zobrazit vzájemné vztahy v týmech, skupinách i celých organizacích. V kombinaci s vhodnými intervenčními technikami pomáhá v dnešní době již stovkám týmů v České republice i v zahraničí fungovat efektivněji a s vyšší spokojeností všech jejich členů. Nejdéle s touto metodou pracují manažerské týmy a týmy operující v extrémních podmínkách (armáda, simulace kosmických letů, atd.). Čím dál častěji se ale Sociomapování dostává také do dalších sfér aplikace. Naše přednáška kromě samotné metody, sdílení zkušeností při rozvoji týmů a best practice postupů přinese také kazuistiku dlouhodobé práce s basketbalovým týmem (1.liga muži) a představí možné zjištěné souvislosti mezi týmovou spoluprací a skupinovou výkonností.
Ukončení konference 16:40 - 17:00
Závěrečné slovo k 2. dni konference, poděkování, rozloučení.


Místo


Místo: Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM),
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4,
objekt A (budova akutního příjmu), 5. patro,
Kongresové centrum


Konferenční poplatek


Základní konferenční poplatek (platí pouze pro ČR) 1700,-
Zvýhodněný konferenční poplatek pro studenty v prezenční formě* (platí pouze pro ČR) 1200,-
Zvýhodněný konferenční poplatek pro členy APS 1200,-
Zahraniční účastníci** 74€

*doklad o studiu zašle student emailem            
**platbu pošlete jako europlatbu, náklady SHA

Již neplaťte, kapacita konference je naplněna!


Registrace

Registrace byla ukončena, kapacita konference byla naplněna.